Wizyt: 101457
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Dokumenty obowiązujące w przedszkolu
Podstawowym i najważniejszym dokumentem jest orzeczenie o organizacji Przedszkola oraz decyzje urzędowe nadające placówce numery identyfikacyjne
- ich treść jest dostępna w poddziale Akt założycielski.
O najistotniejszych sprawach przedszkola mówi jego Statut - treść dokumentu dostępna w poddziale Statut.
Inne ważne informacje oraz wewnętrzne akty prawne - dostępne są w poddziałach  Regulaminy, Instrukcje, Procedury, Programy.
Zachęcamy do lektury. Przypominamy - nieznajomość każdego prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, zaś jego znajomość ułatwia nam życie, pomaga korzystać z przysługujących nam praw i chroni przed przykrymi konsekwencjami łamania obowiązujących w danej społeczności reguł.
[drukuj]

Autor: Tomanik Dorota @ 21/10/2007 15:47
Opublikował: Tomanik Dorota @ 22/02/2011 00:49
Ostatnia zmiana: Tomanik Dorota @ 22/02/2011 00:49
Tekst wyświetlony: 0 razy.