Wizyt: 076506
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Prowadzone ewidencje i rejestry
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE 
ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH
W NICH ZAWARTYCH
 • ewidencja środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja finansowo - księgowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych
 • dziennik zajęć
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja uchwał Rady Pedagogicznej
 • kronika
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej

  Komórki prowadzące w / w ewidencje i rejestry - dyrektor placówki, nauczyciele, główna księgowa oraz kierownik gospodarczy.
  Dane zawarte w ewidencjach księgowych i archiwalnych udostępniane są za zgodą Dyrektora jednostki:
 • osobom zainteresowanym na ich pisemny wniosek,
 • osobom obcym upoważnionym do kontroli wyłącznie po okazaniu odpowiedniego dokumentu,
 • w odpowiedzi na pisma skierowane bezpośrednio do organów sprawujących nadzór nad jednostką.
 
[drukuj]

Autor: Tomanik Dorota @ 01/10/2007 21:22
Opublikował: Tomanik Dorota @ 01/10/2007 21:29
Ostatnia zmiana: Tomanik Dorota @ 01/10/2007 21:29
Tekst wyświetlony: 0 razy.